top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Cofun-21 #89

Januari Blues? Januari Jazz!

Wij hebben er -gelukkig- geen last van. Januari Blues. Ons vizier staat vol op 1 maart gericht. Maar we zien om ons heen toch wel wat droevige gezichten. Altijd wel in januari, maar nu helemaal. Het valt gewoon op. En dat terwijl deze tijden ook weer zoveel mogelijkheden bieden. Wij gaan natuurlijk over 49 (!) dagen met bus en daktent richting Zuid Frankrijk om vanaf daar de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te gaan lopen. Maar we kennen ook mensen die zijn begonnen met tekenen, beeldhouwen en zelfs iemand die een wijngaard aan het aanplanten is! Misschien is dit juist het moment om uit je sleur te breken en iets te gaan doen wat je eigenlijk altijd al wilde doen, maar waar je nooit aan toe kwam omdat je vastgeroest zat in je dagelijkse routine. Wij zeggen; doen! Haal je kick uit iets anders. Daag jezelf uit. Zoals schoonzus Kiki, die sinds de kerst weer thuis is na acht maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen na haar hersenbloeding in mei. We waren gisteren bij haar, en ze is nu uit haar rolstoel gestapt en achter de rollator gesprongen. Over uitdagingen gesproken! Dus stop met zeuren over virussen en zo, en ga er voor! Je wordt vrolijk wanneer je iets aanpakt, en wij worden weer vrolijk van mensen die iets aanpakken. Zie het als een soort vaccinatieproces dat groepsimmuniteit bewerkstelligt. Laten we het Cofun-21 noemen!


Uur U Nadert

Wij hebben het er ondertussen maar druk mee. Houdt ook nog onze laptop er mee op. Gelukkig staat alles in de cloud, behalve de inloggegevens van onze blog! We schrijven deze uiteindelijk maar op onze telefoon, en hopen dat dat gaat werken! We zien het zo. Spannend! Maar goed, we hebben het druk. Naast het trainen met volle bepakking zijn we onze uitrusting aan het compleet maken, de route bepalen, tussenstops aan het uitzoeken, onze sites in orde aan het maken, de bus afbouwen, en vooral aan het genieten van de voorpret. En onze vingers gekruist houden dat die extreme kou in Spanje snel overwaait!


Ons Huis Op Wielen

Onze bus begint vorm te krijgen. We hebben hem laten bestickeren met de naam van ons ondernemersvehicel voor onderweg: "GrocersGoLocal". Maar de site is nog niet live hoor. Dat is nog een uitdaging die we ons zelf hebben gegeven! Komt goed. De bestickering van de bus is trouwens gerealiseerd door D&H Reklame van Laurence. Hij doet al jaren alle reclamebestickering voor ons, en heeft dit voor ons gedaan in een barterdeal. Niet alleen een vakman, maar ook nog een aardige vent. Dus als je reclameuitingen wilt laten maken; ga naar D&H Reklame in Heemskerk! En wat onze bus betreft; we hopen dat de bouwmarkten snel weer open gaan, want het specifieke hout dat we nodig hebben om de betimmering af te maken kun je niet online bestellen! n!!


Jac&Jordi


January blues? January Jazz!

Fortunately we are not bothered by it. January Blues. Our sights are fully focused on March 1st. But we do see some sad faces around us. Always in January, but now even more so. It just stands out. And that while these times also offer so many possibilities. For example; we will take the van and roof tent to the south of France in 49 (!) days to walk the pilgrimage to Santiago de Compostela from there. But we also know people who have started drawing, sculpting and even someone who is planting a vineyard! Maybe now is the time to break out of that rut and do something you've always wanted to do but never got around to because you were stuck in your daily routine. We say; Do it now! Get your kick out of something else. Challenge yourself. Like sister-in-law Kiki, who has been home since Christmas after eight months in the hospital after her brain haemorrhage in May. Yesterday we were with her and she has now gotten out of her wheelchair and jumped behind the walker. Talk about challenges! So stop whining about viruses and stuff and go for it! You become happy when you start something new, and we are happy when we see people become happy by starting something new. Think of it as a kind of vaccination process that brings about immunity to the herd. Let's call it Cofun-21!


It's Getting Closer

In the mean time, our laptop broke down last week. Fortunately, everything is in the cloud, except for the login details of our blog! We will eventually write this on our phone and hope it works! We'll find out soon. Exciting! Either way, we're busy. In addition to training with a full backpack, we get our equipment sorted out, we determine the route, we find stops, we organize our locations, we finish the van and above all we enjoy the anticipation. And keep our fingers crossed that the extreme cold in Spain will soon blow over!


Our house on wheels

Our bus is starting to take shape. We had it labeled with the name of our new company for on the road: "GrocersGoLocal". But the site is not live yet. That is another challenge we set ourselves! It'll be fine. The sticker on the bus was created by D&H Reklame from Laurence. He's been doing all the advertising stickers for us for years, and has done this for us in a pub-deal. Not only a professional, but also a nice guy. So if you want to have advertisements made; go to D&H Reklame in Heemskerk! And as for the renovatie of our van; we hope that the hardware stores will open again soon, because the specific wood we need to finish the paneling cannot be ordered online!


Jac&Jordi

169 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page