top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

De Dag Die Je Wist Dat Zou Komen! #100

English Version Below


Voor Iedereen

De titel van deze honderdste blog is ontleend aan de wijze woorden van een of andere -hierom niet bepaald te benijden- BN’er die deze optekende voor het onvolprezen Koningslied. En daarom hebben we dit stukje jaloersmakende proza gekozen. Immers, dit is de dag waar we vanaf dag 1 naar toe hebben gewerkt. We zijn begonnen aan onze Camino. Sommigen verklaarden ons voor gek. Anderen dachten dat het een stressreactie was op wat ons allemaal is overkomen afgelopen jaar (check maar even post #1 t/m post #99), en weer anderen hielden hun hart vast, want ze kenden ons, en wisten dat als we iets in onze kop hebben zitten het er nogal lastig uit gaat. We hebben de trein genomen van Banyuls Sur Mer, waar we onze bus in de goede handen van Natasja en JP hebben achtergelaten (en dat is niet niks, aangezien het ons laatste bezit is van enige waarde), richting Narbonne waar we vandaag de eerste etappe starten. We zijn al een maand op pad, maar nu begint pas de eerst echte onderneming; de wandeltocht naar Santiago de Compostela. Enerzijds om ons hoofd leeg te maken. Maar anderzijds ook, en dat is echt de andere grote reden waarom we alles optekenen, om anderen die net als wij alles zagen verdampen een hart onder de riem te steken en te laten zien dat je nooit moet opgeven. En zeker niet bij de pakken moet gaan neerzitten. In plaats daarvan richten wij onze blik op vooruit. Altijd vooruit. Eerst op onze start van dit avontuur. Nu op de Camino en daarna… op onze toekomst. Waar die ook mag liggen. Dus ken je iemand, of ben je iemand, die om wat voor reden dan ook even in de touwen hangt; lees maar even terug en blijf ons dan volgen. Wij doen dit allemaal om onszelf te resetten, maar hopen een ander ook te inspireren. Alles kan. Altijd! Go For It!


Inspiratie

Over inspiratie gesproken. We waren de afgelopen twee dagen zoals gezegd in Banyuls sur Mer. Daar hebben we Natasja en JP opgezocht. Zij hadden een mega goed restaurant in Amsterdam -restaurant Wink- maar begonnen drie jaar geleden aan een nieuw avontuur in Zuid Frankrijk. Daar namen ze restaurant “Le Neuf Caves” over. En naast het feit dat het altijd bikkelhard werken is, zat zo ongeveer alles tegen. Eenmaal toen ze de zaken weer op de rit hadden sloeg de Corona-waanzin toe (nee, we gaan geen discussies aan. Iedereen zijn of haar mening 😊), en zitten nu met de vingers gekruist wanneer ze eindelijk weer open mogen om nog van het seizoen te kunnen profiteren. Net als honderdduizenden andere ondernemers en hun werknemers. Maar het is er altijd gezellig, en ze houden de moed er in. Ze hebben ons aan ons baantje in de Loire geholpen, ze hebben ons voorgesteld aan hun vriendenkring van bevlogen vin-naturemakers en passen nu zelfs op onze bus. Doe ons nog maar wat van dit soort mensen, want daar worden wij vrolijk van!


Rustig Aan Druk Doen

Wij gaan nu rustig aan richting Santiago de Compostela. Maar ja, wij zijn wij, en rustig aan is bij ons altijd met een korrel zout. We werken aan onze website die we willen lanceren, maar zijn nog niet helemaal klaar. Het rustig aan doen begint langzaam vat op ons te krijgen, en we geven ons er stiekem aan over! Daarom nog even geduld. We zijn “druk” bezig, maar niet zo druk als zou moeten. Gelukkig moeten we even helemaal niks. Het komt zoals het komt!


Jac&JordiThe Day We All Knew Would Come #100


For Everyone

The title of this hundredth blog is says it all. After all, this is the day we worked towards from day 1. We have started our Camino. Some thought we were crazy. Others thought it was a stress response to what happened to all of us last year (check out post # 1 to post # 99), and still others held their hearts because they knew us, and knew that if we have our minds set on something, it is quite difficult to make us change it. We took the train from Banyuls Sur Mer, where we left our bus in the good hands of Natasja and JP (which is no small feat, as it is our last possession of any value), towards Narbonne where we will take the first stage of our Camino today. We have been on the road for a month, but the first real venture is only starting now; the hike to Santiago de Compostela. On the one hand to clear our heads. But then again, and that's really the other big reason why we write everything down, to encourage others who, like us, saw everything evaporate and show that you should never give up. And e mean definitly not give up! Instead, we focus on moving forward. Always ahead. First we focused on our start to this adventure. Now on actually walking the Camino and beyond… on our future. Wherever it may be. So do you know someone, or are you someone who is with his or her back against the ropes for whatever reason; just read back and keep following us. We all do this to reset ourselves, but we also hope to inspire others as well. Everything is possible. Always! Go For It!


Inspiration

Speaking of inspiration. As said, we were in Banyuls sur Mer the past two days. We visited Natasja and JP there. They had a very good restaurant in Amsterdam -restaurant Wink- but three years ago they started a new adventure in the South of France. There they took over restaurant “Le Neuf Caves”. And besides the fact that it is always hard work, just about everything turned out working against them. Once when they got things back on track, the Corona madness struck (no, we're not going to get into discussions. Everyone is entitled to have his or her opinion 😊), and are now keeping their fingers crossed when they are finally being to open their restaurant to take advantage of the upcoming season. Just like hundreds of thousands of other entrepreneurs and their employees. But it is always fun, and they keep their spirits up. They helped us find our job in the Loire, they introduced us to their circle of enthusiastic vin-naturemaking friends and now even take care of on our van. Please, feed us some more of people like Natasja and JP, because that’s the spirit that makes us happy!


Being Busy Slowing Down

We now take it easy towards Santiago de Compostela. But yes, we are who we are, and us taking it easy, is just… not us. We are working on our website that we want to launch, but it is not quite ready yet. Taking it easy is slowly starting to take hold, and we just might surrender to it after all! Therefore please be patient. We are “busy”, but not as busy as we should be. Fortunately, we don't have to do anything at all. It comes when it comes! As it should.


Jac & Jordi

613 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page