top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Er Zijn Hobbels, En Er Zijn Hobbels #104

English Version Below


Uitdaginkjes Links En Rechts

We hebben er een talent voor; uitdagingen. En momenteel hebben we er een paar. Zo zijn we nu in Frans Baskenland terecht gekomen. Schitterend hoor, maar wat een steile hellingen hebben ze hier! We zitten lang niet zo hoog als een week geleden, maar alles gaat hier recht omhoog. En alles ligt hier heel ver uit elkaar. Met niks er tussen. Alleen bergweggetjes. We lopen nu al een paar dagen ongeveer 45 kilometer per dag, met gisteren 28 graden! Killing! En dan is er natuurlijk bijna niks open, dus je kunt ook niet even tussendoor crashen. Wat wel weer leuk is, is dat we nu wel heel dicht bij de Spaanse grens komen! Andere uitdaging wordt het paspoort van Jac te vinden in Hendaye bij buren van de broer van vrienden van vrienden. En dan de uitdaging der uitdagingen; hoe komen we de Spaanse grens over?! Die is in Baskenland van oudsher nogal goed bewaakt, maar nu helemaal. Iedereen kijkt ons nogal glazig aan wanneer we zeggen dat we volgende week de grens bij Irun overgaan. Die grenspost ligt op een brug over een rivier, en wemelt van de Guardia Civil. Als die Spanjolen nou die Basken met rust hadden gelaten, dan hadden die niet het halve land opgeblazen, en dan hadden wij nu gewoon door kunnen lopen... Nou ja, ondertussen zitten wij bij een enig Baskisch stel ergens in de bergen, en worden we helemaal in de watten gelegd. Hebben wij de tijd om een plan te bedenken om die grenspost te omzeilen. Straks op zoek naar een paar bivakmutsen en een ezel!


Jac&JordiEnglish Version


Bumps In The Road #104


Challenges Left And Right We have a talent for it; challenges. And we currently have a few. W're now in the French Basque Country. Beautiful, but what steep slopes they have here! We're nowhere near as high as a week ago, but everything is going straight up here. And everything is very far apart here. With nothing in between. Only mountain roads. We have been walking about 45 kilometers a day for a few days now, with 28 degrees yesterday! Killing! And then of course almost nothing is open, so you cannot crash in between. What is nice again is that we are now getting very close to the Spanish border! Another challenge is to find Jac's passport in Hendaye at friends of friends' brother's neighbors. And then the challenge of challenges; how do we get across the Spanish border ?! In the Basque Country it has traditionally been rather well guarded, but now completely. Everyone looks at us rather amazed when we say that we will cross the border at Irun next week. That border post is on a bridge over a river, and teeming with the Guardia Civil. If those Spaniards had left those friendly Basques alone, they would not have blown up half the country, and then we could have just walked on ... Well, in the meantime we are staying with an really nice Basque couple somewhere in the mountains, and we're getting papmered! So now have the time to come up with a plan to bypass that border post. Gotta go looking for a pair of balaclavas and a donkey!


Jac&Jordi310 weergaven6 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page