top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Het Eind In Zicht! #110

English Version Below


En Da's OK

We hebben het laatste deel ingezet van onze tocht. Vrijdag zijn we vertrokken uit Ribadeo, de laatste kustplaats en zijn we afgezakt naar het zuiden. Landinwaarts gaan we nu richting Santiago de Compostela en op dit moment -na zondag- hebben we nog 6 etappes voor de boeg. Zo'n 135 kilometer. En da's raar! Maar ook OK. Wanneer we aankomen hebben we ruim 1550 kilometer gelopen in twee en een halve maand. En dan zijn we er nog niet, want dan gaan we ook nog 85 kilometer naar Fisterra lopen, het "einde van de wereld"! Je moet jezelf wel een beetje blijven uitdagen. Maar zoals gezegd is het ook goed tegen die tijd. We merken dat we wel heel blij zijn elke dag wanneer we op een terras kunnen neerploffen. Het zal dubbel zijn; zaterdag was weer zo'n mooie tocht dat je eigenlijk nooit meer wil stoppen. Maar aan de andere kant houden we wel van closure. Dus... nog zes etappes na zondag.


Geen Zwart Gat

Don't worry! We zullen niet in een zwart -post Camino- gat vallen! Zoals we al eerder meldden hebben we een nieuwe uitdaging voor de boeg. Meerdere. Verhuizen naar Cunit om als "conciërges" aan de slag te gaan. Een nieuwe website te lanceren. En... iets met onze Camino-ervaringen doen. Want wat wij allemaal hebben meegemaakt moet gedeeld worden. Hoe, waar en wanneer; geen idee nog, dus suggesties zijn welkom. Maar dat we er iets mee gaan doen, is zeker! Dit was voor en door ons, maar als we er iemand mee kunnen inspireren/helpen/kietelen, dan zou dat heel mooi zijn.


The Final Countdown

Maar goed, aftellen dus de komende dagen. Het zijn nog steeds een flinke stapel kilometers, en we zitten weer midden in het heuvelland, dus de beklimmingingen zijn legio! Alles piept en kraakt een beetje en niets menselijks is ons vreemd, dus de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. We merken dat we steeds meer volgers via Facebook en Instagram krijgen, en dat er steeds minder lezers van de blog zijn. Aan alles komt een eind natuurlijk. Volgende week zal de laatste reguliere blog zijn. Dan nog eentje na aankomst en dan nog eentje als uitsmijter. En dan... Geen idee eerlijk gezegd. Wij gaan natuurlijk weer bijna naadloos een heel nieuw avontuur in, en om alle redenen kunnen we ons voorstellen dat we blijven posten via alle kanalen. Maar dat zien we dan wel. Eerst naar Santiago! Vamos!!


Jac&Jordi
English Version


The End Is Near #110


And that's OK We have started the last part of our journey. Friday we left Ribadeo, the last coastal town, and headed south. Inland we now head towards Santiago de Compostela and at this moment -after Sunday- we still have 6 stages ahead of us. About 135 kilometers. And that's weird! But also OK. When we arrive we have walked more than 1550 kilometers in two and a half months. And then we are not there yet, because then we will also walk 85 kilometers to Fisterra, the "end of the world"! You have to keep challenging yourself a bit. But as said, it is also good by then. We notice that we are very happy every day when we can fall down on a terrace. It will be double; Saturday was such a beautiful trip again we you never want to stop. But on the other hand, we do like closure. So... six stages after Sunday.


No Black Hole Don't worry! We will not fall into a black post Camino hole! As we mentioned before, we have a new challenge ahead of us. Multiple. Moving to Cunit to get started as "caretakers". Launch a new website. And... do something with our Camino experiences. Because what we have all been through must be shared. How, where and when; No idea yet, so suggestions are welcome. But we're definitely going to do something with it! This was for and by us, but if we can inspire/help/tickle someone with it, that would just be great.


The Final Countdown Anyway, counting down the coming days. It's still quite a few kilometers, and we're back in the middle of the hill country, so the climbs are countless! Everything squeaks and creaks a bit and we're only human after all, so the last stretch's always the hardest. We notice that we are getting more and more followers via Facebook and Instagram, and that there are fewer and fewer readers of the blog. Everything comes to an end, of course. Next week will be the last regular blog. Then another after arrival and then another as an extra. And then... No idea honestly. We are of course almost seamlessly entering a whole new adventure, and for all reasons we can imagine that we will continue to post through all channels. But we'll see. First to Santiago! Vamos!!


Jac&Jordi

438 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page