top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Onze Eerste Stempel In Ons Pelgrimspaspoort!! #99

English version below


Morgen Over Een Week

Morgen over een week. Dan is het zover, en zetten we vanuit Narbonne onze eerste echte stap richting Santiago De Compostela! En alsof het zo heeft moeten zijn, zal dat onze honderdste blog worden. Hoe gaaf is dat?! Nog een weekje trainen in Perpignan, en dan zaterdag naar Banyuls Sur Mer naar Natasja en JP om onze bus achter te laten. De maandag er na met de trein naar Narbonne waar we overnachten, en dan dinsdagochtend gaan we naar Santiago. Eerst boven de Pyreneeën langs naar de Golf van Biskaje. Daar de grens over naar Baskenland en dan pakken we de Noordelijke route. ± 1400 kilometer. IJs en weder dienende, denken we zo eind juni in Santiago aan te komen. Of eerder. Of later! We hebben geen idee wat ons allemaal te wachten staat, maar ja, "that's the story of our lives!"


Blijf Ons Volgen, En Zegt Het Voort

Onze tocht is natuurlijk ingegeven door alles wat ons is gebeurd. En wie ons een beetje kent, weet dat wij niet echt gaan voor de makkelijkste weg, en zeker niet voor gebaande paden. Dat neemt niet weg dat we alles maar alleen kunnen. Dus blijf ons volgen. Ook via Instagram en Facebook waar we bijna dagelijks iets plaatsen over ons wel en wee. En binnenkort, hopelijk komende week al, lanceren we onze website waarop we al het lekkers/leuks/moois aanbieden dat we onderweg tegenkomen. De schoorsteen moet roken. Ook die van een pelgrim. Dus hoe meer mensen van ons weten, hoe beter dat is. Zeg het dus voort, deel, en volg, en zo komen we op een dag met z'n allen aan in Santiago de Compostela. Nog 10 daagjes lieve mensen! Wij tellen af! En het is eigenlijk al een beetje begonnen, want we hebben onze eerste stempel in ons pelgrimspaspoort al binnen van de kathedraal in Narbonne waar we ook een bidprentje hebben gekregen van de heilige madonna van Narbonne om ons onderweg te beschermen!


Jac&JordiEnglish Version


Our First Stamp In Our Pilgrim Passport!


About A Week Tomorrow Tomorrow in a week. Then the time has come we'll take our first real step towards Santiago De Compostela starting in Narbonne! And as if it should have been like this, it will be our hundredth blog. How cool is that ?! Another week of training in Perpignan, and then Saturday to Banyuls Sur Mer to Natasja and JP to leave our bus. The following Monday by train to Narbonne where we spend the night, and then Tuesday morning we go to Santiago. First we cross the Pyrenees along to the Bay of Biscay. There we cross the border to the Basque Country and then we take the Northern route. ± 1400 kilometers. If everything goes according to plan, we expect to arrive in Santiago at the end of June. Or earlier. Or later! We have no idea what to expect, but hey, "that's the story of our lives!"


Keep Following Us, And Spread The Word Our journey is of course inspired by everything that happened to us. And those who know us a little know that we don't really go for the easiest way, and certainly not for the beaten track. That does not mean that we can do everything alone. So keep following us. Also via Instagram and Facebook where we post something about our ups and downs almost every day. And soon, hopefully next week, we will launch our website on which we offer all the goodies that we encounter along the way. "The chimney must smoke" as we say in Holland!. So the more people know about us, the better it is. So spread the word, share, and follow, and so we all arrive in Santiago de Compostela one day. Another 10 days dear people! We are counting down! And it has actually already started a bit, because we have already received our first stamp in our pilgrim passport of the cathedral in Narbonne where we also received a prayer card from the holy Madonna of Narbonne to protect us on the way!


Jac&Jordi

694 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page