top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Pelgrims Af, Maar Avonturiers Voor Altijd! #111

English Version Below


Nog Even

We zijn bijna ex-pelgrims! Nog eventjes, en dan vliegen we naar Barcelona, pakken we de trein naar Banyuls en rijden we met onze bus naar Cunit nieuwe avonturen tegemoet. Na 1550 kilometer, 2 miljoen stappen en 2,5 maanden onderweg te zijn geweest, gaan we weer... onderweg! Dit smaakt echt naar meer. We hebben een onvergetelijke reis achter de rug, maar we zorgen ervoor dat we altijd onderweg blijven. Het eenvoudige van het "on the road" zijn heeft ons veel gebracht; rust, vrijheid en -nog- meer saamhorigheid. Het loslaten van alle ballast, huis, zaak en energie-slurpende -zaken-relaties was een heel goed plan! We zitten nu in Santiago de Compostela, het eindpunt van onze Camino. Tenminste, op papier dan. In ons hoofd zullen we waarschijnlijk altijd de reis herinneren, en blijven afleggen. Volgende stap is naar Cunit, aan de Middellandse Zee. We bruisen alweer van de plannen, maar we zijn -eindelijk- slim genoeg om ons nergens aan vast te leggen. Natuurlijk committeren we ons aan afspraken, maar die zijn verre van wurgend. Alles blijft open. Voelen we ons goed, dan blijven we. Zo niet, dan trekken we verder. Altijd op pad, maar nooit op de vlucht. Wandelend en niet rennend. Om ons heen kijkend, en zonder oogkleppen. "Life Is A Camino"!


Dus

Dus we zijn klaar. Maar we zijn er niet klaar mee! We bloggen nu exact een jaar. Hierdoor hebben we zoveel nieuwe contacten gelegd en oude contacten aangehaald dat we niet zomaar stoppen. Zoals gezegd hebben we veel nieuwe ideeën, en gaan we vandaag over een week naar ons nieuwe plekkie. We blijven in de lucht, en zullen de dingen die we doen met jullie blijven delen. Misschien niet meer zo intensief als de afgelopen periode, maar wel regelmatig. Zo blijven we in contact, en wie weet doen we straks iets wat voor jullie weer op de een of andere manier interessant is. Dus de blog blijft. Instagram en Facebook ook. We hebben het afgelopen jaar alles met jullie gedeeld, en jullie hebben ons enorm gesteund, gekieteld, van advies voorzien, er doorheen geholpen en jullie berichten willen we niet missen. Dus voor hen die bang zijn in een zwart post-camino gat te vallen; don't worry! We're here to stay!


Jac&JordiEnglish Version


Ex Pilgrims, But Adventurers For Ever! #111


Just a little longer We are almost ex-pilgrims! Soon we will fly to Barcelona, ​​take the train to Banyuls and drive our bus to Cunit for new adventures. After 1550 kilometers, 2 million steps and 2.5 months on the road, we're back ... on the road! This really tastes like more. We've had an unforgettable journey, but we make sure to always stay on the road. The simplicity of being "on the road" has brought us a lot; peace of mind, freedom and -even- more togetherness. Letting go of all ballast, house, business and energy-guzzling business relationships was a very good plan! We are now in Santiago de Compostela, the end point of our Camino. At least, on paper. In our minds we will probably always remember the journey, and keep taking it. The next step is to Cunit, on the shore of the Mediterranean Sea. We are already buzzing with plans, but we are -finally- smart enough not to commit ourselves to anything. Of course we commit ourselves to agreements, but they are far from strangling. Everything remains open. If we feel good, we stay. If not, we move on. Always on the move, but never on the run. Walking and not running. Looking around us, and without blinkers. "Life Is A Camino"!


So So we're done. But we're not done with it! We've been blogging for exactly a year now. Because of this we have made so many new contacts and tightened old contacts so we don't just stop. As said we have many new ideas, and a week from today we are going to our new place. We remain in the air, and will continue to share the things we do with you. Perhaps not as intensively as in the past period, but regularly. This way we stay in touch, and who knows, maybe we'll do something that is interesting for you in one way or another. So the blog stays. Instagram and Facebook too. We've shared everything with you over the past year, and you've supported, tickled, advised, helped us through and we don't want to miss your messages. So for those who are afraid of falling into a black post-camino hole; don't worry! We're here to stay!


Jac&Jordi

521 weergaven7 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page