top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

We Weten Nog Niet Wat, Maar Wel Wat Niet #106

English Version Below


Het Zal Allemaal Wel

Misschien zijn we euforisch, of misschien een beetje kinds. Misschien wat warrig van al het geloop, en misschien ook niet. Het zal allemaal wel. Maar wij worden wel steeds zekerder van één ding, en dat is dat we wel klaar zijn met de gang van zaken zoals voorheen. Waarom? Nou, ja, jeetje, uhhh... loop even een tijdje mee zouden we willen zeggen. Kijk, die pelgrimsroute, die wordt al een tijdje gebruikt. Een paar duizend jaar al begrepen we. En dat is natuurlijk niet zomaar. Zolang er mensen zijn, heb je gelul.. Dat is nou eenmaal des mensch. Niet dat we daar niet tegen kunnen, maar wanneer je hier een beetje rond hobbelt besef je je wel steeds beter dat er zoveel meer is dan het cirkeltje waarin veel van ons plegen rond te rennen. Wij hebben ook ons cirkeltje; lopen, eten, slapen, repeat. Maar dan zonder de dagelijkse beslommeringen. En dat werkt echt heel verhelderend. En verheldering, nou daar kunnen we met z'n allen wel wat meer van gebruiken als we zo om ons heen kijken. Wij in ieder geval wel weten we nu. En we zijn pas op de helft!!


En Nu Dan?

Tsja, en nu dan? Eerst maar eens naar Santiago de Compostela. En dan terug naar Banyuls. En dan ergens een beetje werken. En misschien komt er een mogelijkheid langs om ergens een project te helpen opzetten. We houden ons nog steeds aanbevolen voor iedereen die ergens in Spanje (of zo) een horecaproject heeft en daar iemand voor zoekt om het te helpen van de grond te krijgen. Maar nogmaals; eerst Santiago. Dit is namelijk zo leuk om te doen, dat het idee dat je op weg bent naar het doel -wat toch het doel zou moeten zijn- tegelijk ook weer heel jammer is. Misschien moeten we in toch in cirkels gaan lopen! Kijk, alle oplossingen komen hier vanzelf! En zoals we in de video zeggen; het meeste waar je je druk over maakt is gelul. We zijn al 10 weken onderweg, met nauwelijks spullen en -zéér- weinig luxe, en we gaan het steeds lekkerder vinden, die ontspulde simpelheid. Als we straks weer in onze daktent liggen, dan voelt dat als een penthouse!


Jac D'r Scheen

Nog even een update uit de ziekenboeg; Jac liep vandaag weer als een kieviet! Wel eentje die een nachtje had doorgehaald, maar toch! En dat is heel goed nieuws. We hebben er 753 kilometer opzitten, en we moeten er nog dik 800, dus dan is het wel zo leuk als Jac dat niet hinkelend hoeft te doen. Ze is een bikkel eerste klas! Wel eentje met een met een bol been, maar wel een bikkel!


Jac&JordiEnglish Version


We Don't Know What Yet, But We Do Know What Not #106


Whatever Maybe we're euphoric, or maybe a little bit childish. Maybe a bit confused from all is walking, and maybe not. Whatever. But we are becoming more and more certain of one thing, and that is that we are done with the course of events as they were before. Why? Well, yeah, gosh, uhhh ... walk along for a while, we'd say. Look, that pilgrimage route has been used for a while. We understood for a few thousand years. And that is of course not just a coincidence. As long as there are people, you have bullshit .. That's just typical for mankind. Not that we can't handle that, but when you jump around here a bit you realize more and more that there is so much more than the circle in which many of us usually run around. We also have our circle; walk, eat, sleep, repeat. But without the daily worries. And that is really enlightening. And enlightening, well we can all use a little more of that if we look around us. At least we know now. And we are only half way !!


And Now What? Well, what about now? First to Santiago de Compostela. And then back to Banyuls. And then work a little somewhere. And maybe there will be an opportunity to help set up a project somewhere. We are still recommended to anyone who has a restaurant or bar project somewhere in Spain (or around there) and is looking for someone to help get it hit the ground running. But again; first Santiago. This is so much fun to do that the idea that you are on your way to the goal - which should be the goal - is also very unfortunate at the same time. Maybe we should start walking in circles after all! Look, all solutions come here by themselves! And as we say in the video; most of what you worry about is bullshit. We've been on the road for 10 weeks, with hardly any stuff and -very- little luxury, and we're going to like it more and more, that relaxed simplicity. When we are back in our roof tent, it will feel like a penthouse!


Jac's Schin Just an update from the infirmary; Jac walked like a young gazelle again today! One that had a rough night, but still! And that is very good news. We have covered 753 kilometers, and we still have more than 800 kilometers, so it is nice if Jac does not have to do that hopping on one leg. She's top class! One with a limp, but a tough cookie she is! Jac & Jordi

356 weergaven8 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page