top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverJac&Jordi

Who Needs A Plan? #91

Waar Gaan We Heen?

Gisteren lazen we dat de premier van Spanje overweegt om alle toeristen te weren totdat 70% van de bevolking is ingeënt. Dat zou zomaar pas rond augustus kunnen zijn. Of november. In Spanje is het hebben van een planning niet altijd een garantie dat er ook maar iets volgens planning verloopt. Dat zou dus zomaar kunnen betekenen dat wij onze planning moeten bijstellen, en dat ons geplande vertrek op 1 maart moet worden doorgeschoven. We weten het niet. We zien het wel wat er gebeurt en waar we wanneer heen gaan. Mogelijk stappen we gewoon in, en gaan we hoogst illegaal alle grenzen over. Het liefst na 9 uur ’s avonds. Dat maakt het allemaal nog wat dramatischer. Met een beetje geluk worden we opgepakt door de Corona-Gestapo, en wordt ons blog wereldnieuws: “Superspreaders Cross Borders And Blog About It!” Een soort Bonny & Clyde met een daktent in plaats van een dubbelloops. We nemen onze beslissingen last minute, en we worden er niet zenuwachtig van. Dat we gaan staat in ieder geval vast. Onze wens om even helemaal te resetten wordt groter naarmate de regels strenger worden. En hoewel het gezegde “Zoals Het Avondklokje Thuis Tikt, Tikt Het Nergens” zou moeten doen geloven dat het hier allemaal beter is, betwijfelen we dat steeds meer. De roep van de Camino wordt steeds luider!


Uit Ons Dak In Onze Daktent

Woensdag wordt onze daktent geplaatst! Dat is dan wel weer helemaal leuk! Uitproberen in het wild is echter wel weer een dingetje, of is het ok om te gaan kamperen als je maar om 21 uur in je tent zit en alles dichtgeritst is? Het plan was om ergens in de duinen -als het weer meewerkt- meteen de tent te gaan uitproberen en er een nachtje in te gaan slapen. Maar of dat een goed plan is weten we niet. Voor je het weet word je uit je tent gelokt, en in de boeien geslagen door een BOA met orders op zak. Wel weer materiaal voor een leuk blogje eigenlijk!


Recalcitrant

Wij snappen die Urker-reljeugd wel. In een wereld waarin de meest verreikende maatregelen worden doorgeduwd zonder dat er enige -wetenschappelijke- grond voor is, is recalcitrant gedrag natuurlijk een logische reactie. Wij zijn halverwege de vijftig, en wij hebben soms ook zin om een potje te rellen. Natuurlijk met maximaal 1 persoon, thuis en niet na 21 uur. Veiligheid voor alles, toch? Nou, wij gaan weer wat timmeren aan de bus om onze energie kwijt te kunnen. We hebben gisteren hout gehad van een trouwe volger uit Den Haag (waarna we naar vrienden zijn gereden, daar met z’n vieren hebben gegeten tot ver na 21 uur en we lekker zijn blijven slapen! Hè, hè, hè!) Even naar buiten voordat we weer verplicht de hele avond thuis moeten zitten met een paar flessen wijn voor de tv. Lekker gezonde oplossing, dat huisarrest.


Jac&Jordi


This Is What We Want!


Where are we going? Yesterday we read that the Prime Minister of Spain is considering banning all tourists until 70% of the population has been vaccinated. That could just be around August. Or November. In Spain, having a schedule is not always a guarantee that anything goes according to schedule. That could just mean that we have to adjust our schedule, and that our planned departure at match 1st must be postponed. We don't know. We'll see what happens and where we go and when. We may just step in, and cross all borders in a highly illegall fashion. Preferably after the 9 pm curfue. That makes it all a bit more dramatic. With a bit of luck we will be arrested by the Corona-Gestapo, and our blog will become world news: “Superspreaders Cross Borders And Blog About It!” A kind of Bonny & Clyde with a rooftent instead of a riffle. We make our decisions last minute, and it doesn't make us nervous. In any case, we are going to go. Our desire to do a complete reset increases as the rules become stricter. The call of the Camino is getting louder!


Our Roof Tent Our roof tent will be placed on Wednesday! That is totally fun! Trying out in the wild is just another thing, or is it okay to go camping as long as you are in your tent before the 9pm curfue and everything is zipped up? The plan was to immediately try out the tent somewhere in the dunes - if the weather cooperates - and sleep in it for the night. But we don't know whether that is a good plan. Before you know it you will be lured out of your tent and handcuffed by a policeofficer armed with orders. On the other hand; could be good material for a nice blog, actually!


Contra We understand the rioting youth. In a world where the most far-reaching measures are pushed upon us -without there being any scientific ground for it-, recalcitrant behavior is of course a logical reaction. We are in our mid-fifties, and sometimes we feel like starting a riot. Of course with a maximum of 1 person, at home and not after 9 pm. Safety first, right? Well, we're going to work on the bus again to get rid of our energy. Yesterday were donated some wooden panels from a loyal follower from The Hague (after which we drove to friends, the four of us had dinner there until well after 9 pm and we slept over!( Ha, ha, ha!) . But for now we go outside and work on our bus for a while before we have to sit at home all evening with a few bottles of wine in front of the TV. Nice and healthy solution, housarrest. Jac & Jordi

110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page